WINKELMAND (wij bezorgen alleen in de regio Etten-Leur e.o.)

Geen producten in winkelmand

TOTAAL:
€0,00

 

 PRIVACY BELEID WINE2SHARE

 

Stichting Aktiviteiten Lions Club Etten-Leur e.o., hierna te noemen “Win2Share”, hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met (persoons)gegevens. Wine2Share verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die wet- en regelgeving daaraan stelt. In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of namens Wine2Share.

 

Er wordt uitgelegd hoe Wine2Share omgaat met persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden die worden gebruikt. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan dit document zorgvuldig te lezen.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Wine2Share, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Stichting Aktiviteiten Lions Club Etten-Leur e.o., handelend onder de naam ‘Wine2Share’

Dreef 68, 4875 AC Etten-Leur KvK: 41104409

contactpersoon privacy: Michael Bakx

e-mail: info@Wine2Share.nl

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op al het gebruik dat Wine2Share kan (laten) maken van door haar verkregen persoonsgegevens van iedereen die contact heeft gehad met Wine2Share en/of onze website(s) heeft bezocht.

 

Samenvatting

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De belangrijkste zijn: met onze klanten te kunnen communiceren, hun bestellingen te kunnen verwerken, garantie en service-vragen correct af te wikkelen en om relevante advertenties te tonen en aanbiedingen te kunnen doen.

 

De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens. Die rechten zijn opgenomen in deze verklaring. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Welke gegevens verwerken we en waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • naam;
 • adres- en/of contactgegevens (waaronder bezorgadres en factuuradres);
 • geboortedatum;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • telefoonnummer;
 • gebruikersnaam en inloggegevens (waaronder wachtwoorden);
 • klantnummer/klantID;
 • gegevens over uw IP-adres, internetbrowser, taalinstellingen;
 • betaalgegegevens, zoals bankrekeningnummer (IBAN) en een toets van kredietwaardigheid in geval van achteraf betalen;
 • cadeaubonnen/cadeaukaarten/kredietkaarten;
 • bestelgeschiedenis, inclusief gekozen afleveropties;
 • gegevens over uw gebruik van onze diensten en producten, zoals informatie betreffende diensten die u hebt gebruikt en/of contact met de klantenservice;
 • informatie over uw voorkeuren (zoals in de verlanglijst opgegeven voorkeuren), interesses en surfgedrag;
 • uit klantonderzoeken en/of reviews ontvangen gegevens;
 • gegevens verkregen door middel van prijsvragen;
 • gegevens om fraude tegen te gaan;

 

De diensten van Wine2Share zijn in beginsel niet gericht op personen onder de 18 jaar. Ben u onder de 18 jaar en blijkt uit onze uitingen dat diensten wel aan u worden aangeboden, dan is gebruik daarvan slechts toegestaan onder toezicht en na toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor die persoon onder de 18 draagt.

 

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • de met u gesloten overeenkomsten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren;
 • identificatiedoeleinden;
 • het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen;
 • elektronische bevestigingen van de registraties;
 • geplaatste bestellingen te kunnen verwerken en versturen;
 • u op de hoogte te houden van de registraties en/of bestellingen;
 • met u te kunnen communiceren over bestellingen en een klantenservice te kunnen verlenen;
 • uw betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie;
 • u een optimale winkelbeleving te laten ervaren, onder meer door interessante aanbiedingen te doen op basis van bestellingen die bij ons of onze zusterbedrijven in het verleden zijn gedaan;
 • het tonen van eventuele gedeelde ervaringen (reviews) met andere (mogelijk geïnteresseerden in dat product);
 • het kunnen uitvoeren van prijsvragen en/of winacties;
 • het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en voor klantonderzoeken;
 • te voldoen aan de wet- en regelgeving en om fraude zoveel mogelijk te voorkomen;
 • het maken en analyseren van bezoekersstatistieken.

 

Wine2Share plaatst cookies. Voor het gebruik van cookies, wordt u verwezen naar de cookie verklaring

 

Op welke grondslagen ("rechtsgronden") is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen ("rechtsgronden"):

 • teneinde uitvoering te geven aan de overeenkomst, zoals aan de overeenkomst waarbij betrokkene toegang krijgt tot producten of diensten besteld in de webshop of andere producten of diensten;
 • na uw toestemming, in het kader van bijvoorbeeld marketing;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals in het kader van de Drank- en Horecawet);
 • er een gerechtvaardigd belang is voor de verwerking, waarbij het onder meer kan gaan om de volgende "gerechtvaardigde belangen":
  • ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten of leden;
  • ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers, onze klanten en hun wensen.

 

Bent u verplicht de gegevens te verstrekken?

U bent verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken. Wanneer u die gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst namelijk niet met u aangaan en kunnen we de overeenkomst niet uitvoeren. We hebben daarnaast ook bepaalde gegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals onder meer de Drank- en Horecawet.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Soort gegevens

Bewaartermijn

Klantgegevens (zoals: naam contactpersoon, adres, email adres, telefoonnummer, geboortedatum).

Tot 7 jaar na de laatste transactie of zolang uw account actief is

 

Accountgegevens (e-mail adres, gehasht wachtwoord).

 

 

Zolang als u het account hebt of tot 7 jaar na de laatste transactie

 

Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens.

 

 

7 jaar

 

Correspondentie (over bijvoorbeeld bestellingen en klachten).

 

 

Zolang als u een overeenkomst of een actief account heeft of 2 jaar na een geschil

 

IP adres (gedeeltelijk).

 

 

Tot maximaal 12 maanden na het laatste bezoek aan de website

 

Gegevens om fraude te voorkomen.

 

 

7 jaar, of zoveel langer als wenselijk afhankelijk fraude te voorkomen.

 

Gegevens betreffende winkelbeleving / marketing / klantonderzoeken / prijsvragen.

 

 

7 jaar.

 

indien er een gerechtvaardigd belang is voor de verwerking, waarbij het onder meer kan gaan om de volgende "gerechtvaardigde belangen":

 • ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten of leden;
 • ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers, onze klanten en hun wensen.

Welke rechten heeft u?

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft u meerdere rechten. Hieronder worden die rechten weergegeven:

 1. U mag altijd aan Wine2Share een overzicht vragen van de persoonsgegevens, die wij hebben verzameld en daarvan -binnen de wettelijke kaders- een afschrift verzoeken (recht op inzage);
 2. Indien uw persoonsgegevens door Wine2Share onjuist en/of incompleet in de administratie zijn verwerkt, dan kunt u vragen om deze gegevens te corrigeren dan wel aan te vullen (recht op correctie);
 3. Indien u niet wilt dat Wine2Share bepaalde gegevens heeft geregistreerd, dan kunt u verzoeken deze gegevens te verwijderen (recht op wissen dan wel ‘het recht om vergeten te worden’);
 4. U hebt de mogelijkheid om de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk stil te laten zetten dan wel het gebruik hiervan te beperken (recht op beperking);
 5. U kunt onder omstandigheden bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens (recht van verzet);
 6. U kunt aan Wine2Share verzoeken om persoonsgegevens door te geven aan een derde (recht op overdracht);
 7. Indien Wine2Share van een derde persoonlijke gegevens over u ontvangt en die persoonsgegevens verwerkt, dan informeert Wine2Share u -op verzoek- over de bron waaruit deze informatie is ontvangen.

 

Het doen van een verzoek als genoemd onder 3, 4 of 5 kan tot gevolg hebben dat het recht op toegang tot aangeschafte producten of diensten vervalt, zonder recht op terugbetaling.

Aan een verzoek van een betrokkene hoeft overigens niet te worden voldaan indien 1) Wine2Share een gerechtvaardigd en/of zwaarwegend belang daarbij heeft of 2) medewerking aan dat verzoek door Wine2Share op een andere wettelijke grondslag geweigerd kan worden.

De meeste van uw persoonsgegevens vindt u terug in uw eigen account. U kunt daar inloggen en ook uw gegevens aanpassen. Voor inzage in gegevens die niet in uw account staan, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u zich kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Delen met derden van persoonsgegevens

Wine2Share zal uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden.

Wine2Share kan wel gebruik maken van derde partijen die worden ingeschakeld om namens of voor Wine2Share diensten te verlenen, zoals ter uitvoering van de overeenkomst of zoals beschreven in deze verklaring.

Partijen met wie Wine2Share samenwerkt en door wie persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn onder meer de volgende:

 • overheidsinstanties;
 • medewerkers;
 • betalingsbedrijven, webshops en printbedrijven;
 • bezorgpartners;
 • leveranciers;
 • ondersteuning in het kader van advertentie- en marketingcampagnes, klantonderzoek en review-partners;
 • productondersteuning;
 • IT-dienstverleners, zoals voor het hosten en onderhoud van de websites;
 • juridische ondersteuning;
 • andere externe dienstverleners.

 

Wine2Share kan ook zonder uw specifieke toestemming, uw gegevens verstrekken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, op basis van dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen of om schade of fraude, diefstal of misbruik op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Wine2Share te garanderen.

Verwerking buiten de EER

Persoonsgegevens worden door de navolgende derde partijen mogelijk buiten de Europese Unie verwerkt:

 • Google;
 • LinkedIn;
 • Twitter;
 • Instagram;

 

Beveiliging en datalekken

Een datalek is – kort gezegd – iedere inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor deze vernietigd, verloren, ongeoorloofd verstrekt, doorgegeven, opgeslagen of anderszins verwerkt worden.

Een datalek kan per ongeluk ontstaan, bijvoorbeeld het doorzenden van klantgegevens aan de verkeerde ontvanger, maar kan ook met opzet ontstaan. In het laatste geval kan gedacht worden aan het buitmaken van persoonsgegevens door een hacker of het kopiëren van een database met persoonsgegevens door een werknemer die uit dienst treedt.

Wine2Share heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen met als doel datalekken te voorkomen.

Genomen maatregelen zijn onder meer:

 • SSL/TLS verbindingen voor websites;
 • dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden;
 • dat personen die toegang hebben tot gegevens zich bewust zijn van het belang dat wij hechten aan bescherming van persoonsgegevens;
 • dat personen die toegang hebben tot gegevens gebonden zijn aan een geheimhoudingsverklaring.

 

Het is echter niet volledig uit te sluiten dat op enig moment er toch sprake is van een datalek. Wine2Share is verplicht om een registratie bij te houden van alle datalekken en kan daarop door de Autoriteit Persoonsgegevens worden aangesproken. Daarnaast is Wine2Share verplicht om een datalek binnen gestelde termijnen gemotiveerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden.

Vragen of klachten

Uw verzoeken en vragen over de verwerking van persoonsgegevens en/of deze privacyverklaring kun richten de op de eerste pagina genoemde personen.

Wat als u toch nog vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Wine2Share. De contactgegevens staan aan het begin van deze privacyverklaring.

TERUG NAAR TOP